frezy, frez, pi造, faba, produkty faba, frezy trzpieniowe, frezy 軼inowe, frezy diamentowe, wiert豉

Tw鎩 koszyk
W twoim koszyku nie ma 瘸dnego przedmiotu
Regulamin sklepu internetowego

U篡tkownik sk豉daj帷y zamówienie powinien zapozna si z poni窺zym regulaminem 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest w豉sno軼i Frezmar M. Ma造szko 77-200 Miastko ul. Fabryczna 16 podmiotu wpisanego do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Miastko pod numerem:96/97/97 , z siedzib 77-200 Miastko, ul Fabryczna 16, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us逝g (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 842-123-22-26, Regon: 770890138

§ 2 Sk豉danie zamówie 
 1. Ceny towarów znajduj帷ych si w sklepie s cenami brutto i podane s w polskich z這tych. Podane ceny nie obejmuj kosztów przesy趾i.
 2. Zamówienia mog by sk豉dane za po鈔ednictwem sklepu, telefonicznie lub drog mailow. 
 3. Zamówienia za po鈔ednictwem sklepu mo積a sk豉da 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu przez ca造 rok. 
 4. Aby zamówienie z這穎ne za po鈔ednictwem sklepu zosta這 zrealizowane prawid這we, niezb璠ne jest w豉軼iwe wype軟ienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezb璠nych do dokonania przesy趾i zamówionego towaru.
 5. Po z這瞠niu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczn odpowied ze sklepu potwierdzaj帷 przyj璚ie zamówienia. 
 6. Czas rozpocz璚ia realizacji zamówienia pokrywa si z momentem wp造wu wp豉ty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku p豉tno嗆 przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
Towar 
 1. Ka盥y produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego 廝ód豉, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. 
§ 3 Koszty i termin wysy趾i 
 1. Przesy趾a wysy豉na jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezw這cznie o nieprawid這wo wype軟ionym formularzu zamówienia, który uniemo磧iwia dokonanie wysy趾i lub mo瞠 j opó幡i. 
 2. Orientacyjny czas dostawy dla zamówie z opcj przesy趾i "za pobraniem" wynosi 2-21 dni roboczych. Przy wyborze opcji p豉tno軼i "przedp豉ta" czas dostawy liczy si od dnia zaksi璕owania 鈔odków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 3. Koszty przesy趾i pokrywa nabywca. Wysoko嗆 op豉t uzale積iona jest od rodzaju transportu oraz sposobu p豉tno軼i. Klient mo瞠 si zapozna z cennikiem w ka盥ej chwili klikaj帷 w link "Koszty transportu".  

Sprawd równie :Jaki termin ma sprzedawca na dostarczenie towaru zakupionego w sklepie internetowym? 

§ 4 P豉tno軼i 
 1. Ka盥a transakcja potwierdzana jest  paragonem lub faktur VAT. 
 2. P豉tno嗆 za zamówiony towar mo瞠 nast徙i za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), lub przelewem na konto bankowe sklepu. 
§  5 Procedura reklamacji 
 1. Reklamacje dotycz帷e uszkodze mechanicznych zawiera powinna niezb璠ne do jej rozpatrzenia dane (imi i nazwisko zamawiaj帷ego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 
Konsument, który zawar umow na odleg這嗆, ma prawo do odst徙ienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przys逝guje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy si od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy 鈍iadczenia us逝gi – od dnia jej zawarcia.
§  6 Zwrot pieni璠zy 

Zwroty pieni璠zy realizowane s przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zale積o軼i od wyboru dokonanego przez klienta. 

§  7 Wystawianie opinii 
Klient dokonuj帷y zakupu w sklepie wyra瘸 zgod na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wype軟ienia ankiety z opini o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
§  8 Polityka prywatno軼i oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacj regulaminu klient wyra瘸 zgod, aby w豉軼iciel sklepu przetwarza jego dane osobowe zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó幡. zm.), niezb璠ne dla procesu realizacji us逝gi oraz celów marketingowych. Jednocze郾ie Nadawcy przys逝guje prawo wgl康u i poprawiania swoich danych osobowych.

§  9 Postanowienia ko鎍owe 
 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno軼i za szkod wyrz康zon przez produkt niebezpieczny. 
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikaj帷e w zwi您ku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, b璠 rozpatrywane przez S康 w豉軼iwy wed逝g przepisów o w豉軼iwo軼i rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustaw z dnia 17.11.1964r. Kodeks post瘼owania cywilnego (DzU. Nr 43, poz. 296 z pó幡. zm.)
 3. W豉軼iciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrze瞠niem, i zmiany w stosunku do konsumentów nie b璠 mia造 zastosowania do us逝g b璠帷ych w trakcie wykonywania i b璠 obowi您ywa造 po 30 dniach od poinformowania klienta drog elektroniczn.
 4. Data opublikowania regulaminu 25.12.2014r.  


 
Zasady oznacze nazw produkt闚
Frezy 軼inowe proste
Frezy 軼inowe profilowane
Ró積e odmiany uz瑿ie i elementów konstrukcyjnych wykonywanych w pi豉ch i frezach pi趾owych
O firmie | Kontrahenci | Kleje | Kontakt | Regulamin sklepu
Ta witryna u篡wa plik闚 cookie

Strona www.frezmar.pl u篡wa ciasteczek (cookies) umo磧iwiaj帷ych w豉軼iwe jej dzia豉nie.
U篡wanie witryny jest jednoznaczne z akceptacj ich u篡wania.
Dowiedz si wi璚ej o ciasteczkach »